• บริษัท พัฒนาวิชาการและประเมินผล จำกัด

  • Institute of Academic Development And Appraisal Co.,Ltd.

Menu

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

Thaiadapp.com
Thaiadapp.com
ชุดนิทานตามแนวการเรียนรู้สะเต็มศึกษา STEM

มุมมองเพิ่มเติม

ชุดนิทานตามแนวการเรียนรู้สะเต็มศึกษา STEM

รหัสสินค้า: BK297 นิทานบูรณาการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์ เพื่อให้เด็กๆ ประยุกต์ใช้ความรู้ แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาความรู้ทักษะชีวิต พร้อมสรุปสาระที่ได้จากนิทาน และกิจกรรมต่อยอดจากนิทานท้ายเล่ม ในชุดมี 5 เล่ม
475 บาท
นิทานบูรณาการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์ เพื่อให้เด็กๆ ประยุกต์ใช้ความรู้ แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาความรู้ทักษะชีวิต พร้อมสรุปสาระที่ได้จากนิทาน และกิจกรรมต่อยอดจากนิทานท้ายเล่ม ในชุดมี 5 เล่ม
Name ชุดนิทานตามแนวการเรียนรู้สะเต็มศึกษา STEM

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

expand_less