• บริษัท พัฒนาวิชาการและประเมินผล จำกัด

  • Institute of Academic Development And Appraisal Co.,Ltd.

Menu

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

Thaiadapp.com
Thaiadapp.com

เกี่ยวกับ พวป.

บริษัท พัฒนาวิชาการและประเมินผล จำกัด

 มุ่งมั่นสร้างสรรค์และนำเสนอนวัตกรรมสื่อการศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กไทยให้ก้าวทันโลกในศตวรรษที่ 21

ขอบเขตการดำเนินงาน

           เราเป็นผู้สร้างสรรค์ ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายสื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนพื้นฐาน หน่วยงานราชการทั่วประเทศไทย มาเป็นเวลากว่า 20 ปี และได้มีโครงการจัดอบรมและเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การประเมิน และแนวทางการส่งเสริมทักษะชีวิตแก่คุณครู ผู้บริหาร นักการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ

expand_less