เก็บประเด็นมาเล่า โครงการอบรม การออกแบบกิจกรรมดนตรี นิทาน และเกมเชิงรุก เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย โดย พวป.

โครงการอบรมพัฒนาครูระดับปฐมวัย โรงแรมรายาแกรนด์
ถ่ายรูปหมู่โครงการอบรมพัฒนาครูระดับปฐมวัย

ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ทีมงานพวป.ได้ยกทีมงาน และพาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย ผู้ช่วยศาสตราจาร์ย ดร. ปิยนันท์ หิรัณชโลทร อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปให้ความรู้คุณครูกันที่จังหวัดโคราช ณ. ห้องประชุมแกรนด์บอลลูม โรงแรมรายาแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทางทีมงานรู้สึกดีใจและภูมิใจที่มีคุณครูผู้เข้าอบรมหลายท่านติดตามข่าวสานการอบรมของเราและเดินทางมาไกลจากหลายจังหวัดในภาคอีสาน และมีคุณครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดินทางมาร่วมอบรมไกลจากจังหวัดฉะเฉิงเทราด้วย! ทีมงานก็หวังว่าจะได้รับการติดตาม และสนับสนุนจากคุณครูในการอบรมครั้งต่อๆ ไปเหมือนเดิมนะครับ

สำหรับคุณครูหลายๆ ท่านที่พลาดการอบรมในครั้งเพราะติดภารกิจ ไม่เป็นไรครับคุณครูสามารถติดตามข่าวสารการอบรมของเราได้จากเว็บเซต์ หรือ Facebook page ของบริษัท หรือจะสมัครเมลลิสต์เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารอบรมหรือสื่อการเรียนคุณภาพจากพวป.ครับ วันนี้ผมขอเก็บประเด็นสำคัญๆ มาแชร์กันกับคุณครูจะได้มาอัพเดทกันครับ

ประเด็นสำคัญจากการอบรม

1.การออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะสมองสำหรับเด็กปฐมวัย เราจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสมอง และพัฒนาการด้านการคิดหรือสมองของเด็กปฐมวัยก่อนนะครับ

2.สมองที่เราพูดถึงเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก มีอยู่ 3 ส่วนหลักนะครับ แต่ส่วนที่เป็นพระเอกของเราจริงๆ คือสมองส่วนหน้า (Frontal Lobe) หรือทักษะสมอง EF เพราะเป็นส่วนที่ข่วยให้เราจัดการกับปัญหายากๆ ได้ หรือสร้างสรรค์ชิ้นงานที่ไม่เคยเกิดขึ้น แต่สมองส่วนอื่นก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับ ได้แก่ สมองส่วนระบบลิมบิกก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความผูกพันธ์ของมนุษย์ และสมองส่วนท้ายทอยก็เป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณพื้นฐานเมื่อเจอภัย เช่น สู้ ถอย หนี ยอม หรือการดำรงชีวิตพื้นฐาน เช่น การหายใจ

สมองทุกส่วนมีส่วนสำคัญกับการใช้ชีวิตของมนุษย์ แต่สมองส่วนหน้าจะเป็นพระเอกของเราที่ช่วยให้เราแก้ปัญหาความขัดแย้ง หรือปัญหาที่มีความซับซ้อน ท้าทาย ได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21

3.สำหรับการพัฒนาทักษะสมอง EF เราสามารถจำแนกออกมาเป็นทักษะย่อย 9 ด้าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก โดยเราไม่จำเป็นต้องส่งเสริม 9 ด้านไปพร้อมกันภายในกิจกรรมเดียว เพียงแค่ส่งเสริมให้ครบทั้ง 9 ด้าน จากกิจกรรมที่หลากหลาย

ทักษะสมอง EF มี 9 ด้าน ได้แก่

 1. ความจำเพื่อใช้งาน (Working memory)
 2. การยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง (Inhibitory control)
 3. การคิดยืดหยุ่น (Shift/Cognitive Flexibility) ไม่เชื่อว่าเราคิดถูกแต่อย่างเดียว มีมุมมอง ความคิดอื่นๆ ที่อาจจะดีหรือถูกต้องเหมือนกัน
 4. การควบคุมอารมณ์ (Emotional/Behavioral control)
 5. จดจ่อใส่ใจ (Focus/Attention) อันนี้ก็เหมือนมีสมาธิ ไม่ใช้พฤติกรรมที่นิ่งไม่ขยับเคลื่อนไหวนะครับ แต่เป็นใจที่จดจ่อกับเรื่องใดเรื่องนึงอย่างต่อเนื่อง
 6. ติดตาม ประเมินตนเอง (Self-Monitoring)
 7. ริเริ่ม (Initiating)
 8. การวางแผน จัดระบบ ดำเนินการ (Planning and Organizing)
 9. มุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence)
ทักษะสมอง EF 9 ด้าน

4.เด็กในวัย 1 ขวบ ยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาทักษะสมอง EF นะครับ ควรเริ่มจากการพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานอื่นๆ ก่อน ทักษะภาษา หรือการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 สำรวจและเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว

5.วัยสองขวบขึ้นไป คุณครูมาสามารถออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ที่เป็นแบบกิจกรรมเชิงรุก (Active Learning) กิจกรรมเชิงรุกคือกิจกรรมที่เด็กได้ใช้สมองเยอะ ไม่ได้หมายถึงต้องเคลื่อนไหวเยอะๆนะครับ เป็นกิจกรรมที่มีความท้าทาย และเด็กได้ทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับเพื่อนๆ ครับ

ปิรามิด Executive Functions
พัฒนาทักษะสมอง EF ตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป (สไลด์การอบรมของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร)

6.ในการออกแบบกิจกรรมคุณครูไม่ต้องเน้นทักษะ EF ทั้ง 9 ด้านไปพร้อมๆ กัน ไม่งั้นคุณครูจะประเมินเด็กไม่ได้ เช่นในห้องเรียนมีเด็ก 30 คน ถ้าคุณครูปรเมินทั้ง 9 ด้านใน 1 กิจกรรม จะเท่ากับว่าคุณครูต้องประเมินเด็ก 270 ด้าน ใน 1 กิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดเยอะมากๆ

ตัวอย่างกิจกรรมที่ส่งเริมทักษะสมอง EF

ในการอบรมของเราดำเนินไปด้วยกิจกรรมที่ให้คุณครูได้ลงมือเล่นและทำกิจกรรม คุณครูได้ร่วมเรียนรู้และสะท้อนคิดจากการทำกิจกรรมจริงๆ ถึง 7 กิจกรรม วันนี้ผมจะหยิบเอา 4 กิจกรรมที่เป็นทีเด็ดมาเล่าให้ครูฟังละกันนะครับ

กิจกรรมที่ 1 Ball Movement

 • อุปกรณ์ ลูกบอลประมาณ 4-7 สี ขนาดขนาดประมาณ 7 ซม. ตามจำนวนเด็ก
 • วิธีการเล่น เด็กแต่ละคนเลือกลูกบอลมาคนละ 1 สี เมื่อเด็กได้ลูกบอลครบทุกคนแล้ว เริ่มการเล่นโดยเปิดเพลงและให้เด็กเด็กเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลง คุณครูหยุดเพลงพร้อมแสดงภาพโจทย์ลูกบอลสีต่างๆ และให้เด็กจับกลุ่มกับเพื่อนตามสีและจำนวนของลูกบอลตามโจทย์
 • ทักษะสมอง EF จากกิจกรรมนี้คุณครูวิเคราะห์กันว่าทักษะ EF ที่เด็กได้คือ
 • ความจำเพื่อใช้งาน
 • ความคิดยืดหยุ่น
 • การวางแผน จัดระบบ และดำเนินการ
 • กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป

กิจกรรมที่ 2 Happy Band

 • อุปกรณ์ เครื่องดนตรีให้พอกับจำนวนเด็กที่รวมคุณกิจกรรม ควรใช้เครื่องดนตรีที่หลายหลาย เครื่องสาย เครื่องเป่า เครื่องกระทบ
 • วิธีการเล่น คุณครูเปิดเพลงที่เด็กๆ ชื่นชอบ และให้เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเครื่องดนตรีตามจังหวะ คุณครูสามารถเพิ่มความท้าทายโดยมอบหมายให้มีตัวแทนเด็กทำหน้าที่วาทยกร และกำกับวงดนตรีโดยให้กำหนดสัญลักษณ์เอง
 • ทักษะสมอง EF
  1. ความจำใช้งาน
  2. ติดตาม ประเมินตนเอง
  3. จดจ่อใส่ใจ

กิจกรรมที่ 3 Paper Tower

 • อุปกรณ์
  1. กระดาษ a4 หลายรีม
  2. สก๊อทเทปแบบฉีกได้
 • วิธีการเล่น คุณครูแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ 4 – 6 คน และมอบอุปกรณ์ให้กลุ่มละ 1 ชุด จากนั้นให้เด็กแต่ละกลุ่มสร้างหอคอยกระดาษ a4 และเทปกาวให้สูงที่สุด กลุ่มไหนที่สร้างสูงทีสุดจะเป็นผู้ชนะสำหรับกิจกรรมนี้
 • ทักษะสมอง EF
  1. ความจำเพื่อใช้งาน
  2. ความคิดยืดหยุ่น
  3. การวางแผน จัดระบบ ดำเนินการ
  4. ริเริ่ม
  5. มุ่งเป้า
 • กิจกรรมนี้ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มจะเหมาะกับเด็ก 4 ขวบขึ้นไป
หอคอยสูงที่ถูกต่อจากกระดาษหลายชิ้น
คุณครูสร้างหอคอยสูงมากครับ
คุณครูนั่งรวมกลุ่มต่อหอคอยสูง
หอคอยของคุณครูมีโครงสร้างแข็งแรงมากๆ

กิจกรรมที่ 4 Climbing ball

 • อุปกรณ์ เกมปีนป่ายย้ายลูกบอลแสนสนุก

 • วิธีเล่น คุณครูให้เด็ก 1 – 4 คนนั่งแต่ละฝั่งของเกมปีนป่าย และให้เด็กใช้ไม้พาลูกบอลขึ้นไปไต่ขึ้นไปบนผนังที่มีหลุมจนถึงจุดบนสุดของหอคอยให้ครบทั้ง 3 ลูก โดยห้ามให้บอลตกลงมา หากบอลตกลงมาให้เริ่มต้นจากฐานใหม่ ผู้เล่นที่สามารถพาลูกบอลขึ้นไปครบ 3 ลูกก่อนเป็นผู้ชนะ สามารถให้เด็กแข่งขันกันเป็นทีม และให้เด็กช่วยกันวางแผนภายในทีมได้
 • ทักษะสมอง EF
  1. การจดจ่อ
  2. มุ่งเป้า
  3. ควบคุมอารมณ์
  4. วางแผน จัดระบบ และการดำเนินการ
คุณครูสามคนแข่งกันเล่นเกมปีนป่ายย้ายลูกบอลแสนสนุก
คุณครูจดจ่อและมุ่งเป้ากันมากๆ ครับ
ผู้คนรอบๆ ยืนลุ้นว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมปีนป่ายย้ายลูกบอล
คุณครูลุ้นกันน่าดูว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะ

เป็นไงบ้างครับกับกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย คุณครูคงได้ไอเดียไปใช้ในห้องเรียนกันนะครับ โดยคุณครูสามารถนำไปปรับกับบริบทห้องเรียนของคุณ เช่น ปรับกิจกรรมให้ยาก ง่ายขึ้นตามระดับพัฒนาการ และประสบการณ์เดิมของเด็กในห้องเรียนนะครับ

สุดท้ายนี้หากคุณครูต้องการรับข่าวสารดีๆ แบบนี้ฝากติดตามพวปทางช่องทางโซเชียวต่างๆ หรือสมัครเมลลิสต์ด้านล่างครับ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  ใช้เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า