• บริษัท พัฒนาวิชาการและประเมินผล จำกัด

  • Institute of Academic Development And Appraisal Co.,Ltd.

Menu

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

Thaiadapp.com
Thaiadapp.com

เลือกซื้อตามประเภทสินค้า

สาระน่ารู้

     พัฒนาการ ทุกด้านของเด็กนั้นเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

อ่านต่อ

16

Sep

     พัฒนาการ ทุกด้านของเด็กนั้นเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

อ่านต่อ

     "โค้ดดิ้ง" (Coding) โดยใช้คำว่า "Coding for all" เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

อ่านต่อ

10

Nov

     "โค้ดดิ้ง" (Coding) โดยใช้คำว่า "Coding for all" เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

อ่านต่อ

     ชุดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตให้เด็กปฐมวัย ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ  ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  

อ่านต่อ

10

Aug

     ชุดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตให้เด็กปฐมวัย ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ  ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  

อ่านต่อ
expand_less