A  A  A

 Language 
สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์หุ่นจำลองนักวิทยาศาสตร์ -> หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  • สินค้า :
  • หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  • รหัส :
  • MA023
  • ราคา :
  • 12,750.00 ฿
  • ค่าจัดส่ง
  • รวมค่าจัดส่งแล้ว
  • จำนวน :
รายละเอียดสินค้า

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงผนวชอยู่ได้เสด็จประพาสเมืองเหนือเพื่อนมัสการเจดีย์สถานที่ต่างๆ ทรงพบศิลาจารึกหลักนี้ ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จมาประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหารก็โปรดทรงให้ส่งศิลาจารึกหลักนี้มาด้วย
ปัจจุบันศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช อยู่ที่อาคารสร้างใหม่ในพิพิธภัณฑศถานแห่งชาติ ด้านเหนือชั้นบน ซึ่งเป็นห้องแสดงศิลปะสมัยสุโขทัย เพื่อประโยชน์ในการศึกษาทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
***หลักศิลาจารึก ขนาดความสูง 45 ซม. กว้าง 25 ซม. (ขนาดโดยรวมทั้งหมด)
***พร้อมเอกสารคำอธิบาย ถอดตัวอักษรตามจารึกเป็นตัวอักษรไทยในปัจจุบัน และเขียนแบบปัจจุบัน
***หล่อด้วยไฟเบอร์กลาส แข็งแรง น้ำหนักเบา
***ทุกด้านสามารถอ่านและเขียนได้จริง

ความเห็น
0